Návrh splátkového kalendáře

Návrh splátkového kalendáře

Podání formuláře

Nemáte na úhradu celého dluhu najednou. Chcete však předejít prodeji Vašeho majetku. Namístě je nabídnout exekutorovi úhradu dluhu ve splátkách.

poplatek: 500 Kč

Kdy návrh podat?

Rádi byste učinili návrh na úhradu dluhu ve splátkách. Chcete se obrátit na exekutora se žádostí o splátkový kalendář. Aktivním přístupem zabráníte prodeji Vašeho majetku. Exekuce může být provedena cestou pravidelných měsíčních úhrad.

Aktivní přístup dlužníka zpravidla vede k pozastavení dalších úkonů při vedení exekuce. Čím méně úkonů je exekutorem učiněno, tím nižší jsou náklady exekuce. Postupné umořování dluhu navíc snižuje částku (jistinu), ze které se počítá příslušenství (úroky z prodlení) pohledávky.

Vhodným a účelným se jeví navrhnout exekutorovi úhradu dluhu v měsíčních splátkách. Konkrétní výše splátek by měla odpovídat Vašim výdělkovým poměrům – tedy mělo by se jednat o částku, kterou můžete skutečně každý měsíc zaplatit –, současně by však doba úhrady dluhu neměla být nepřiměřeně dlouhá.

1. ZADÁNÍ ÚDAJŮ O EXEKUCI

1. zadání údajů o exekuci –> 2. zadání údajů o zákazníkovi –> 3. odeslání formuláře

a) Dlužník

b) Věřitel

c) Uveďte konkrétní výši měsíční splátky v Kč

d) Uveďte datum splatnosti první splátky
exekuce info

další splátky budou splatné vždy stejného dne v dalších měsících

exekuce info

  
Datum: 

e) Přiložte vyrozumění o zahájení exekuce
exekuce info

Připojit lze jeden či více souborů ve formátu PDF, JPG nebo DOC; maximální velikost připojených souborů činí 8 MB

exekuce info

2. ZADÁNÍ ÚDAJŮ O ZÁKAZNÍKOVI

1. zadání údajů o exekuci –> 2. zadání údajů o zákazníkovi –> 3. odeslání formuláře

a) ZDE UVEĎTE KONTAKTNÍ ÚDAJE

   
   
   
/nepovinné/  

3. ODESLÁNÍ FORMULÁŘE

1. zadání údajů o exekuci –> 2. zadání údajů o zákazníkovi –> 3. odeslání formuláře

a) Obchodní podmínky

b) Zvolte si rychlost vyřízení / možnost zrušení

NEBO