Exekuční návrh

Exekuční návrh

Podání formuláře

Dlužník Vám dobrovolně nezaplatil dlužnou částku. Disponujete rozhodnutím soudu, které nebylo dlužníkem splněno. Nevěříte slibům dlužníka, že dluh skutečně zaplatí, a obáváte se promlčení Vaší pohledávky. Exekuci, jakožto nucený výkon rozhodnutí, je nutné zahájit kvalifikovaným podáním věřitele.

poplatek: 500 Kč

Kdy návrh podat?

Potřebujete pomoc se sepsáním exekučního návrhu. Tímto podáním se obracíte na exekutora, aby vymohl Vaši pohledávku přiznanou soudním rozhodnutím (rozsudkem, platebním rozkazem či soudem schváleným smírem), rozhodčím nálezem, notářským nebo exekutorským zápisem.

Exekučně lze vymáhat i pohledávku, která byla zděděna anebo která na Vás byla převedena.Po dobu vymáhání nemůže dojít k promlčení Vaší pohledávky.

Exekuční návrh má zákonem předepsané formální náležitosti; nebude-li je Váš návrh obsahovat, bude muset být odmítnut. Podání exekuční návrh nepodléhá soudnímu poplatku.Samozřejmě za Vás provedeme i volbu vhodného exekutora.

1. ZADÁNÍ ÚDAJŮ O EXEKUCI

1. zadání údajů o exekuci –> 2. zadání údajů o zákazníkovi –> 3. odeslání formuláře

a) Dlužník

b) Věřitel

c) Výše dlužné částky
exekuce info

vždy uveďte jistinu, případné náklady nalézacího řízení a způsob výpočtu úroků – například … % úrok z prodlení ode dne … do zaplacení – výpočet pohledávky za Vás provedeme

exekuce info

d) Uveďte exekutora, který má exekuci vést
exekuce info

pokud neuvedete žádného exekutora, provedeme volbu exekutora za Vás

exekuce info

e) Přiložte soudní rozhodnutí (rozsudek, platební rozkaz), notářský či exekutorský zápis anebo jiné rozhodnutí, jehož výkon chcete nařídit
exekuce info

Připojit lze jeden či více souborů ve formátu PDF, JPG nebo DOC; maximální velikost připojených souborů činí 8 MB

exekuce info

2. ZADÁNÍ ÚDAJŮ O ZÁKAZNÍKOVI

1. zadání údajů o exekuci –> 2. zadání údajů o zákazníkovi –> 3. odeslání formuláře

a) ZDE UVEĎTE KONTAKTNÍ ÚDAJE

   
   
   
/nepovinné/  

3. ODESLÁNÍ FORMULÁŘE

1. zadání údajů o exekuci –> 2. zadání údajů o zákazníkovi –> 3. odeslání formuláře

a) Obchodní podmínky

b) Zvolte si rychlost vyřízení / možnost zrušení

NEBO