Dovolání se neplatnosti právního jednání

Dovolání se neplatnosti právního jednání

Podání formuláře

Dlužník daroval či jinak převedl svůj majetek, aniž Vám byla zaplacena pohledávka. Pokud k tomuto převodu majetku došlo v průběhu exekuce, lze se jednoduše dovolat neplatnosti takového jednání, jehož výsledkem bude obnovení možnosti prodeje takto převedené věci.

poplatek: 1000 Kč

Kdy návrh podat?

Potřebujete pomoc se sepsáním námitky neplatnosti převodu majetku dlužníka. Tímto podáním se obracíte na dlužníka a osobu, která od dlužníka nabyla majetek, s námitkou, kterou se dovoláte neplatnosti převodu majetku dlužníka.

Doručením této námitky nastává neplatnost zpětně ke dni převodu majetku. Dovolat se neplatnosti může jak oprávněný, tak další přihlášený věřitel dlužníka.

K úspěšnému podání námitky postačuje osvědčit, že k převodu majetku došlo v průběhu exekuce. Uvedeného docílíte předložením dokladu o doručení vyrozumění o zahájení exekuce Vašemu dlužníkovi a doložením data převodu majetku Vašeho dlužníka. Tyto listiny postačují k obstarání vypracování námitky.

1. ZADÁNÍ ÚDAJŮ O EXEKUCI

1. zadání údajů o exekuci –> 2. zadání údajů o zákazníkovi –> 3. odeslání formuláře

a) Dlužník

b) Věřitel

c) Stručně popište převedený majetek
exekuce info

například uveďte: „automobil značky …“, „družstevní podíl v družstvu …“, nemovité věci popište v souladu s výpisem z katastru nemovitostí anebo tento výpis připojte

exekuce info

d) Osoba, na kterou dlužník převedl majetek

e) Přiložte doklad o doručení vyrozumění o zahájení exekuce a smlouvu či jinou listinu, kterou byl převeden majetek dlužníka; vždy připojte vyrozumění o zahájení exekuce
exekuce info

Připojit lze jeden či více souborů ve formátu PDF, JPG nebo DOC; maximální velikost připojených souborů činí 8 MB

exekuce info

2. ZADÁNÍ ÚDAJŮ O ZÁKAZNÍKOVI

1. zadání údajů o exekuci –> 2. zadání údajů o zákazníkovi –> 3. odeslání formuláře

a) ZDE UVEĎTE KONTAKTNÍ ÚDAJE

   
   
   
/nepovinné/  

3. ODESLÁNÍ FORMULÁŘE

1. zadání údajů o exekuci –> 2. zadání údajů o zákazníkovi –> 3. odeslání formuláře

a) Obchodní podmínky

b) Zvolte si rychlost vyřízení / možnost zrušení

NEBO