Nespravedlivé náklady exekuce

Nespravedlivé náklady exekuce

Podání formuláře

Náklady exekuce nebo náklady oprávněného jsou nepřiměřeně vysoké. Z odůvodnění příkazu k úhradě nákladů exekuce není zřejmé, jak exekutor dospěl k požadované výši nákladů. Výše nákladů exekuce a nákladů oprávněného neodpovídá tarifní výši anebo nebyla exekutorem zohledněna pracnost provedení exekuce.

poplatek: 1000 Kč

Kdy návrh podat?

Potřebujete pomoc se sepsáním námitek proti příkazu k úhradě nákladů exekuce. Tímto podáním se obracíte na exekutora, a pokud ten námitkám nevyhoví, tak na soud, aby byl zrušen příkaz k úhradě nákladů exekuce (a tedy povinnost hradit náklady exekuce ve stanovené výši). Hradit více, než stanoví zákon, není spravedlivé.

Proti chybnému (nezákonnému) stanovení nákladů exekuce se lze jednoduše bránit námitkami. Tyto je však třeba řádně uplatnit ve lhůtě do 8 dnů ode dne doručení příkazu k úhradě nákladů exekuce. Každý příkaz k úhradě nákladů exekuce musí obsahovat odůvodnění, ve kterém je popsán způsob výpočtu odměny exekutora, náhrady hotových výdajů, náhrady za doručení písemností a náhrady za ztrátu času, a to včetně odkazu na příslušné ustanovení tarifní vyhlášky. Shodně musí být zdůvodněna náhrada nákladů oprávněného.

Nutno připomenout, že pokud je exekuce zaplacena dobrovolně, tedy ve lhůtě do 30 dnů ode dne doručení výzvy ke splnění povinnosti, musí být odměna exekutora stanovena v poloviční výši. Vždy však musí exekutor při stanovení odměny za provedení exekuce vyházet ze složitosti provedení exekuce – tedy odměnu snížit dle rozsahu provedených úkonů.

1. ZADÁNÍ ÚDAJŮ O EXEKUCI

1. zadání údajů o exekuci –> 2. zadání údajů o zákazníkovi –> 3. odeslání formuláře

a) Dlužník

b) Věřitel

c) Stručně uveďte důvody, pro které mají být podány námitky

d) Uveďte datum doručení příkazu k úhradě nákladů exekuce

  
Datum: 

e) Přiložte příkaz k úhradě nákladů exekuce
exekuce info

Připojit lze jeden či více souborů ve formátu PDF, JPG nebo DOC; maximální velikost připojených souborů činí 8 MB

exekuce info

2. ZADÁNÍ ÚDAJŮ O ZÁKAZNÍKOVI

1. zadání údajů o exekuci –> 2. zadání údajů o zákazníkovi –> 3. odeslání formuláře

a) ZDE UVEĎTE KONTAKTNÍ ÚDAJE

   
   
   
/nepovinné/  

3. ODESLÁNÍ FORMULÁŘE

1. zadání údajů o exekuci –> 2. zadání údajů o zákazníkovi –> 3. odeslání formuláře

a) Obchodní podmínky

b) Zvolte si rychlost vyřízení / možnost zrušení

NEBO