Odložení exekuce ze sociálních důvodů

Odložení exekuce ze sociálních důvodů

Podání formuláře

Nemáte nyní prostředky na úhradu dluhu. Potřebujete čas pro zajištění prostředků na pravidelné splácení dlužné částky. Váš aktuální zdravotní stav vylučuje okamžité provedení exekuce. Anebo jste se ocitl přičiněním jiné osoby v tíživé finanční situaci. Na tyto situace přechodného rázu pamatuje odklad exekuce.

poplatek: 1000 Kč

Kdy návrh podat?

Potřebujete pomoc se sepsáním návrhu na odklad exekuce. Tímto podáním se obracíte na exekutora (a pokud ten návrhu nevyhoví, tak na soud) s návrhem, aby po požadovanou dobu nebyla prováděna exekuce.

Již samotné podání úplného návrhu vede k pozastavení úkonů k provedení exekuce. Pokud je návrhu vyhověno, nedochází k provedení srážek ze mzdy anebo nedojde k provedení dražby movitých či nemovitých věcí. Proto je vždy třeba zvážit, kdy uvedená situace bude překonána a tuto dobu uvést do návrhu na odklad exekuce.

Současně je třeba listinou osvědčit skutečnost, pro kterou je žádáno o odklad exekuce (například zdravotní zprávou lékaře, výpovědí ze zaměstnání či výpisem z evidence uchazeče o zaměstnání apod.)

1. ZADÁNÍ ÚDAJŮ O EXEKUCI

1. zadání údajů o exekuci –> 2. zadání údajů o zákazníkovi –> 3. odeslání formuláře

a) Dlužník

b) Věřitel

c) Stručně popište skutečnosti, pro které má být exekuce odložena

d) Uveďte datum, do kterého má být exekuce odložena

  
Datum: 

e) Přiložte listiny, kterými má být osvědčena Vaše situace – například zdravotní zprávu lékaře, výpověď ze zaměstnání či výpis z evidence uchazeče o zaměstnání; současně přiložte vyrozumění o zahájení exekuce
exekuce info

Připojit lze jeden či více souborů ve formátu PDF, JPG nebo DOC; maximální velikost připojených souborů činí 8 MB

exekuce info

2. ZADÁNÍ ÚDAJŮ O ZÁKAZNÍKOVI

1. zadání údajů o exekuci –> 2. zadání údajů o zákazníkovi –> 3. odeslání formuláře

a) ZDE UVEĎTE KONTAKTNÍ ÚDAJE

   
   
   
/nepovinné/  

3. ODESLÁNÍ FORMULÁŘE

1. zadání údajů o exekuci –> 2. zadání údajů o zákazníkovi –> 3. odeslání formuláře

a) Obchodní podmínky

b) Zvolte si rychlost vyřízení / možnost zrušení

NEBO