Poddlužnická žaloba

Poddlužnická žaloba

Podání formuláře

Vašemu dlužníkovi byly v rámci exekuce (soudního výkonu rozhodnutí) stanoveny srážky ze mzdy anebo přikázána odměna podnikatele. Zaměstnavatel či obchodní partner dlužníka však předepsané srážky neprovádí, respektive tyto Vám nejsou vypláceny. Nápravu lze sjednat podáním poddlužnické žaloby.

poplatek: 2000 Kč

Kdy návrh podat?

Potřebujete pomoc se sepsáním poddlužnické žaloby. Tímto podáním se obracíte na soud, aby zaměstnavateli nebo obchodnímu partnerovi dlužníka uložil zaplatit částku odpovídající srážkám ze mzdy anebo odměně, která měla být za účelem uspokojení Vaší pohledávky sražena a vyplacena.

1. ZADÁNÍ ÚDAJŮ O EXEKUCI

1. zadání údajů o exekuci –> 2. zadání údajů o zákazníkovi –> 3. odeslání formuláře

a) Zaměstnavatel (obchodní partner) dlužníka

b) Věřitel

c) Uveďte datum, kdy byl exekuční příkaz doručen zaměstnavateli (obchodnímu partnerovi), a datum, kdy byly tyto osoby vyrozuměni o právní moci exekučního příkazu
exekuce info

například uveďte: „exekuční příkaz doručen dne …, vyrozumění o právní moci doručeno dne …“; uvedené zjistíte u exekutora, které vede exekuci

exekuce info

d) Uveďte částku, která nebyla vyplacena zaměstnavatelem (obchodním partnerem)
exekuce info

částku uveďte v Kč, postačuje však připojit listiny dokládající výši mzdy nebo odměny dlužníka

exekuce info

e) Přiložte exekuční příkaz, kterým byl postižen příjem dlužníka, listiny osvědčující existenci pracovního poměru (obchodního styku) a listiny dokládající výši mzdy nebo odměny dlužníka – výplatní pásky či faktury
exekuce info

Připojit lze jeden či více souborů ve formátu PDF, JPG nebo DOC; maximální velikost připojených souborů činí 8 MB

exekuce info

2. ZADÁNÍ ÚDAJŮ O ZÁKAZNÍKOVI

1. zadání údajů o exekuci –> 2. zadání údajů o zákazníkovi –> 3. odeslání formuláře

a) ZDE UVEĎTE KONTAKTNÍ ÚDAJE

   
   
   
/nepovinné/  

3. ODESLÁNÍ FORMULÁŘE

1. zadání údajů o exekuci –> 2. zadání údajů o zákazníkovi –> 3. odeslání formuláře

a) Obchodní podmínky

b) Zvolte si rychlost vyřízení / možnost zrušení

NEBO