Přihláška pohledávky

Přihláška pohledávky

Podání formuláře

Exekutor prodává Vašemu dlužníkovi rodinný dům, pozemek, družstevní byt, automobil či podíl v obchodní společnosti. Vaše pohledávka může být uspokojena z výtěžku dražebního prodeje majetku dlužníka. Uspokojení se lze domáhat přihláškou pohledávky, která musí být podána nejpozději do začátku dražby.

poplatek: 1000 Kč

Kdy návrh podat?

Máte zájem o sepsání přihlášky pohledávky do dražby. Tímto podáním žádáte o zaplacení pohledávky z výtěžku prodeje majetku Vašeho dlužníka. Skutečnost, že řízení bylo zahájeno k návrhu jiného věřitele, nemá vliv na Vaše právo domáhat se uspokojení pohledávky.

Přihlásit však lze jen pohledávku přiznanou soudním rozhodnutím (rozsudkem, platebním rozkazem či soudem schváleným smírem), rozhodčím nálezem, notářským nebo exekutorským zápisem, anebo pohledávku zajištěnou (zástavním právem, zajišťovacím převodem práva, případně zadržovacím právem).

Aby mohla být Vaše pohledávka uspokojena, musíte v přihlášce uvést výši pohledávky a jejího příslušenství, pohledávku ke dni konání dražby vyčíslit a uvést pořadí a v případě nemovitých věcí a závodu též skupinu pohledávky.Všechny tyto skutečnosti musí být v přihlášce pohledávky uvedeny; v opačném případě nebude k přihlášce buď vůbec přihlíženo anebo bude přihláška odmítnuta.

1. ZADÁNÍ ÚDAJŮ O EXEKUCI

1. zadání údajů o exekuci –> 2. zadání údajů o zákazníkovi –> 3. odeslání formuláře

a) Dlužník

b) Přihlašovatel pohledávky

c) Výše dlužné částky
exekuce info

vždy uveďte jistinu, případné náklady nalézacího řízení a způsob výpočtu úroků – například … % úrok z prodlení ode dne … do zaplacení – výpočet pohledávky za Vás provedeme

exekuce info

d) Uveďte datum konání dražby

  
Datum: 

e) Přiložte dražební vyhlášku a listinu, která osvědčuje existenci pohledávky – rozsudek, platební rozkaz, notářský či exekutorský zápis anebo zástavní smlouvu či smlouvu o zajišťovacím převodu práva
exekuce info

Připojit lze jeden či více souborů ve formátu PDF, JPG nebo DOC; maximální velikost připojených souborů činí 8 MB

exekuce info

2. ZADÁNÍ ÚDAJŮ O ZÁKAZNÍKOVI

1. zadání údajů o exekuci –> 2. zadání údajů o zákazníkovi –> 3. odeslání formuláře

a) ZDE UVEĎTE KONTAKTNÍ ÚDAJE

   
   
   
/nepovinné/  

3. ODESLÁNÍ FORMULÁŘE

1. zadání údajů o exekuci –> 2. zadání údajů o zákazníkovi –> 3. odeslání formuláře

a) Obchodní podmínky

b) Zvolte si rychlost vyřízení / možnost zrušení

NEBO