Žádost o snížení srážek ze mzdy

Žádost o snížení srážek ze mzdy

Podání formuláře

Mzda po provedených srážkách Vám nestačí na obživu. Uvedenou situaci však nechcete řešit útěkem do „šedé“ ekonomiky, ale nadále zůstat v řádném pracovním poměru. Vhodným řešením je požádat o snížení srážek ze mzdy nebo jiného příjmu. Uvedené řešení může být přijatelné i pro Vašeho věřitele, neboť mu zůstane zachována garance dalšího provádění srážek ze mzdy.

poplatek: 500 Kč

Kdy návrh podat?

Potřebujete pomoc se sepsáním žádosti o snížení srážek ze mzdy. Touto žádostí se obracíte na svého věřitele, aby souhlasil s nižšími srážkami ze mzdy anebo Vašeho jiného příjmu. Obrátit se lze přímo i na exekutora, případně soud, který sám zajistí stanovisko věřitele.

Pokud věřitel vysloví souhlas, anebo se ve lhůtě stanovené exekutorem nevyjádří, budou Vám prováděny nižší srážky ze mzdy. Bez Vaší žádosti však o snížení srážek ze mzdy nemůže být jednáno.

Pokud Vám bude v budoucnu snížena mzda, nebude mít Vaše žádost vliv na výši Vám vypláceného zbytky mzdy, neboť vždy musí být dlužníkovi vyplacena nezabavitelná částka.

1. ZADÁNÍ ÚDAJŮ O EXEKUCI

1. zadání údajů o exekuci –> 2. zadání údajů o zákazníkovi –> 3. odeslání formuláře

a) Dlužník

b) Věřitel

c) Stručně uveďte důvody pro nižší srážky ze mzdy

d) Uveďte částku v Kč, která Vám má být srážena ze mzdy

e) Přiložte exekuční příkaz, kterým byla postižena mzda nebo jiný příjem
exekuce info

Připojit lze jeden či více souborů ve formátu PDF, JPG nebo DOC; maximální velikost připojených souborů činí 8 MB

exekuce info

2. ZADÁNÍ ÚDAJŮ O ZÁKAZNÍKOVI

1. zadání údajů o exekuci –> 2. zadání údajů o zákazníkovi –> 3. odeslání formuláře

a) ZDE UVEĎTE KONTAKTNÍ ÚDAJE

   
   
   
/nepovinné/  

3. ODESLÁNÍ FORMULÁŘE

1. zadání údajů o exekuci –> 2. zadání údajů o zákazníkovi –> 3. odeslání formuláře

a) Obchodní podmínky

b) Zvolte si rychlost vyřízení / možnost zrušení

NEBO