Spojení exekucí - snížení nákladů

Spojení exekucí - snížení nákladů

Podání formuláře

Je proti Vám vedeno více exekučních řízení. Považujete za nespravedlivé, aby byly hrazeny náklady exekuce za všechny souběžně vedená řízení. Řešením je spojení exekucí.

poplatek: 1000 Kč

Kdy návrh podat?

Potřebujete pomoc se sepsáním návrhu na spojení exekucí. Tímto podáním se obracíte na exekutora, aby došlo ke spojení všech exekucí, které jsou proti Vám vedeny stejným věřitelem. Přímo na soudě se lze domáhat spojení exekucí, pokud jsou pro shodného věřitele vedeny exekuce pro bagatelní částku u více exekutorů.

Ke spojení exekucí dochází ze zákona, ale pouze v řízeních zahájených u stejného exekutora ode dne 1. 1. 2013. Pokud však byla exekuce zahájena před uvedeným datem, je nutné se spojení exekucí domáhat návrhem; správnost tohoto postupu byla potvrzena Ústavním soudem České republiky. K učinění takového podání postačuje uvést spisové značky všech dosud vedených exekucí před exekutorem ve prospěch totožného oprávněného.

Nyní lze žádat i o spojení exekucí vedených u různých exekutorů, pokud je řízení vedeno ve prospěch totožného věřitelea pokud je vymáhána v každém řízení částka nepřevyšující na jistině 10 000,00 Kč. V tomto případě se obracíte na soudu, kterému je třeba – kromě uvedení spisových značek exekucí –, doložit výši dlužné částky v každé spojované exekuci.

1. ZADÁNÍ ÚDAJŮ O EXEKUCI

1. zadání údajů o exekuci –> 2. zadání údajů o zákazníkovi –> 3. odeslání formuláře

a) Dlužník

b) Věřitel

c) Označení exekutora (exekutorů), který exekuce vede

d) Sp. zn. exekucí, které mají být spojeny

e) Přiložte usnesení o nařízení exekuce nebo vyrozumění o zahájení exekuce všech exekucí, které mají být spojeny
exekuce info

Připojit lze jeden či více souborů ve formátu PDF, JPG nebo DOC; maximální velikost připojených souborů činí 8 MB

exekuce info

2. ZADÁNÍ ÚDAJŮ O ZÁKAZNÍKOVI

1. zadání údajů o exekuci –> 2. zadání údajů o zákazníkovi –> 3. odeslání formuláře

a) ZDE UVEĎTE KONTAKTNÍ ÚDAJE

   
   
   
/nepovinné/  

3. ODESLÁNÍ FORMULÁŘE

1. zadání údajů o exekuci –> 2. zadání údajů o zákazníkovi –> 3. odeslání formuláře

a) Obchodní podmínky

b) Zvolte si rychlost vyřízení / možnost zrušení

NEBO