Vrácení věci

Vrácení věci

Podání formuláře

Byla Vám zabavena věc, kterou potřebujete pro řádné fungování Vaší domácnosti, nebo věc, která je nezbytná pro výkon Vašeho povolání. Katalog věcí, které se nemohou stát předmětem exekučního postihu, byl ode dne 1. 9. 2015 podstatně rozšířen. Pokud je taková věc zabavena exekutorem, je třeba se jejího vrácení domáhat návrhem na zastavení exekuce.

poplatek: 1000 Kč

Kdy návrh podat?

Chcete se domáhat vrácení neoprávněně zabavené věci. Dlužník má ze zákona nárok, aby mu byl zachován určitý sociální standard, který se promítá do katalogu věcí, které nemohou být předmětem exekučního postihu.

Tento výčet je založen na obecném vymezení; zabavit nelze věci, které jsou nezbytné k uspokojování životních potřeb dlužníka a jeho rodiny, nebo věci, které jsou nutné k plnění pracovních povinností či výkonu podnikání, anebo věci, jejichž samotné zabavení by bylo v rozporu s dobrými mravy. Tento všeobecný popis je následně doplněn o konkrétní výčet věcí, které nelze postihnout (mezi ně patří oblečení, vybavení domácnosti, dětské hračky, zdravotní potřeby, hotovost do výše dvojnásobku životného minima, domácí mazlíčci a další věci obdobného charakteru).

K úspěšnému návrhu zpravidla není třeba připojit žádnou listinu; pokud však bude tvrzení spočívat na nezbytné potřebě věci k zachování podnikání, je třeba doložit existenci živnostenského anebo jiného oprávnění a případně osvědčení o evidenci dané věci v účetnictví dlužníka.

1. ZADÁNÍ ÚDAJŮ O EXEKUCI

1. zadání údajů o exekuci –> 2. zadání údajů o zákazníkovi –> 3. odeslání formuláře

a) Dlužník

b) Věřitel

c) Stručně popište věc, která Vám byla zabavena (například uveďte „lednice značky …“)

d) Uveďte obor Vašeho podnikání, pokud se jedná o věc nezbytnou k zachování podnikání (v opačném případě uvedené nevyplňujte)

e) Přiložte listiny, ze kterých vyplývá zabavení věci – například protokol o soupisu, případně exekuční příkaz; pokud se jedná o věc nezbytnou k zachování podnikání, tak živnostenský list nebo jinou listinu opravňující k podnikání
exekuce info

Připojit lze jeden či více souborů ve formátu PDF, JPG nebo DOC; maximální velikost připojených souborů činí 8 MB

exekuce info

2. ZADÁNÍ ÚDAJŮ O ZÁKAZNÍKOVI

1. zadání údajů o exekuci –> 2. zadání údajů o zákazníkovi –> 3. odeslání formuláře

a) ZDE UVEĎTE KONTAKTNÍ ÚDAJE

   
   
   
/nepovinné/  

3. ODESLÁNÍ FORMULÁŘE

1. zadání údajů o exekuci –> 2. zadání údajů o zákazníkovi –> 3. odeslání formuláře

a) Obchodní podmínky

b) Zvolte si rychlost vyřízení / možnost zrušení

NEBO