Výplata blokovaných peněz z bankovního účtu

Výplata blokovaných peněz z bankovního účtu

Podání formuláře

Byl Vám zablokován účet a nemáte žádné prostředky na obživu. Na zablokovaný účet Vám byla vyplacena mzda. Jste podnikatel a na bankovním účtu se nacházejí prostředky na výplatu mezd Vašich zaměstnanců. Všechny situace jsou překonatelné prostou žádostí adresovanou Vaší bance, aby Vám vyplatila z účtu částku odpovídající dvojnásobku životního minima.

poplatek: 500 Kč

Kdy návrh podat?

Potřebujete pomoc se sepsáním žádosti o výplatu peněž, které nepodléhají exekuci Vašeho účtu. Touto žádostí se obracíte přímo na banku, aby Vám z účtu vyplatila prostředky odpovídající dvojnásobku životního minima. Bez žádosti Vám však banka uvedené prostředky nevyplatí. K výplatě dochází bez ohledu na vůli exekutora anebo Vašeho věřitele.

Podnikatel může požádat o výplatu peněz z účtu až do výše mezd svých zaměstnanců splatných ve výplatním termínu následujícím po dni, kdy došlo k blokaci účtu.

Pokud je postižen v rámci exekuce účet manžela dlužníka, může se manžel domáhat jak vyplacení dvojnásobku životního minima, tak v případě vyššího zůstatku na účtu, výplaty poloviny peněžních prostředků blokovaných v rámci exekuce.

1. ZADÁNÍ ÚDAJŮ O EXEKUCI

1. zadání údajů o exekuci –> 2. zadání údajů o zákazníkovi –> 3. odeslání formuláře

a) Dlužník

b) Věřitel

c) Stručně popište důvod žádosti – výplata životního minima, výplata poloviny zůstatku na účtu manžela dlužníka či výplata prostředků na mzdy pro zaměstnance dlužníka

d) Uveďte částku v Kč odpovídající součtu mezd zaměstnanců dlužníka anebo výši zůstatku na účtu manžela dlužníka
exekuce info

pokud máte zájem o vyplacení životního minima, uvedené nevyplňujte – tato částka je pevně stanovena

exekuce info

e) Přiložte exekuční příkaz, kterým byl postižen účet
exekuce info

Připojit lze jeden či více souborů ve formátu PDF, JPG nebo DOC; maximální velikost připojených souborů činí 8 MB

exekuce info

2. ZADÁNÍ ÚDAJŮ O ZÁKAZNÍKOVI

1. zadání údajů o exekuci –> 2. zadání údajů o zákazníkovi –> 3. odeslání formuláře

a) ZDE UVEĎTE KONTAKTNÍ ÚDAJE

   
   
   
/nepovinné/  

3. ODESLÁNÍ FORMULÁŘE

1. zadání údajů o exekuci –> 2. zadání údajů o zákazníkovi –> 3. odeslání formuláře

a) Obchodní podmínky

b) Zvolte si rychlost vyřízení / možnost zrušení

NEBO