Zastavení exekuce – pro nemajetnosti

Zastavení exekuce – pro nemajetnosti

Podání formuláře

Je proti Vám vedena exekuce, aniž byste měl jakýkoliv majetek na úhradu dluhu. Vedení exekuce za této situace postrádá smyslu. Na tuto situaci zákon výslovně pamatuje: exekuce bude zastavena, pokud náklady na vedení exekuce převyšují očekávaný výtěžek exekuce.

poplatek: 500 Kč

Kdy návrh podat?

Chcete učinit podnět k zastavení exekuce, neboť nemáte žádný majetek, ze kterého by se dala uspokojit vymáhaná pohledávka věřitele. Uvedeným samozřejmě nedojde k zániku dluhu jako takového, ale zaniknou účinky zahájeného exekučního řízení.

O zastavení exekuce rozhoduje soud, dlužník však může k uvedenému rozhodování učinit kvalifikovaný podnět.

K podnětu je nutné připojit listiny osvědčující Vaší nemajetnost – například výpis z evidence uchazeče o zaměstnání, výpis z evidence příslušného územního pracoviště finančního úřadu či listiny osvědčující vedení dalších exekucí proti Vaší osobě.

1. ZADÁNÍ ÚDAJŮ O EXEKUCI

1. zadání údajů o exekuci –> 2. zadání údajů o zákazníkovi –> 3. odeslání formuláře

a) Dlužník

b) Věřitel

c) Stručně popište okolnosti, ze kterých lze usuzovat na Vaši nemajetnost

d) Uveďte, kdy jste dosáhli naposledy nějakého příjmu

  
Datum: 

e) Přiložte listiny, kterými má být osvědčena Vaše situace – například výpis z evidence uchazeče o zaměstnání, výpověď ze zaměstnání, daňové přiznání, výpis z bankovního účtu; současně přiložte vyrozumění o zahájení exekuce
exekuce info

Připojit lze jeden či více souborů ve formátu PDF, JPG nebo DOC; maximální velikost připojených souborů činí 8 MB

exekuce info

2. ZADÁNÍ ÚDAJŮ O ZÁKAZNÍKOVI

1. zadání údajů o exekuci –> 2. zadání údajů o zákazníkovi –> 3. odeslání formuláře

a) ZDE UVEĎTE KONTAKTNÍ ÚDAJE

   
   
   
/nepovinné/  

3. ODESLÁNÍ FORMULÁŘE

1. zadání údajů o exekuci –> 2. zadání údajů o zákazníkovi –> 3. odeslání formuláře

a) Obchodní podmínky

b) Zvolte si rychlost vyřízení / možnost zrušení

NEBO